Přeskočit navigaci.
Homepage

Fauna a flóra Kavkazu

Fauna

Kavkazská zvířena je pestrá a její formy jsou smíšené z druhů různého původu (stepní, středoasijská apod.). V lesích nalezneme vzácně zubra, z šelem medvěda brtníka, levharta, rysa a lišku. Typický je kavkazský tetřívek, velekur a bažant.

V alpínském stupni žijí především kozorožci, kamzík kavkazský a koza bezoarová. Z hlodavců nalezneme na subalpínských lukách ve velkých koloniích sysla malého, dále zajíce, endemickou myš, hraboše sněžného, atd.

Flóra

Rostlinstvo Kavkazu je bohaté a rozmanité. V celé oblastí se počet druhů odhaduje na 6 000 . Listnatý les při hranici 1 200–1 400 m vystřídává jehličnatý les ( jedle, smrk, borovice. V listnatých i jehličnatých lesích je bohatý podrost rododendronů, střemch, cesmín, aj. Směrem k východu lesy řídnou, zůstává většinou jen borovice, ke které se přidružuje bříza. Nad 1 800–2 300 m se táhne stupeň křovin a subalpinských luk, kde rostou nejčastěji duby, horské javory, břízy, řešetláky, rododendrony a jalovce.

Keřové porosty zasahují místy do 3 000 m. Na subalpinských loukách s vysokým různotravním porostem (80–90 cm) roste na 400 druhů rostlin. Pozoruhodné jsou mezi nimi ohromné bolševníky, oměje, orlíčky, stračky, kozlíky, kavkazské hlaváče, kavkazské pryskyřníky, rdesna, atd.

Alpinské patro leží ve výšce 2 500–3 000 m. Jeho porost je nižší (10–30 cm) a počet druhů klesá asi na 200. Roste zde rovněž mnoho endemitů. Do subniválního stupně kromě mechů a lišejníků vystupují lomikameny, zvonky, kontryhele apod.

O Kavkaze

Rady a tipy na cestu

www.rajbas.eu, www.novy-zeland.i-pruvodce.eu, www.indie.i-pruvodce.eu, www.iran.i-pruvodce.eu, Info Mapa stránek